سی اس اس CSS (زبان برنامه نویسیfront-end)

سی اس اس CSS(زبان برنامه نویسیfront-end) در این مقاله که توسط شرکت طراح برتر جمع آوری و ترجمه شده است به بررسی زبان برنامه نویسی سی اس اس که در دسته زبان های فرانت اند قرار میگیرد میپردازیم (cascading Style Sheets (CSS یک زبان سبک است که برای توصیف ارائه سندی که به زبان نشانه…